Prevajanje, prevajanje iz angleščine

Hitrost prevajanja

Pri odločitvi oddaje besedila v prevajanje moramo biti vedno pozorni na rok, do kdaj si želimo, da nam je prevod besedila izročen. Marsikdo pozabi, da imajo prevajalci dnevno kvoto koliko strani besedila so zmožni prevesti. Večina prevajalcev lahko dnevno prevede do ca. 7 strani (približen podatek). Če se stranki zelo mudi s prevodom lahko prevajalec prevede več strani, vendar je potrebno biti pazljiv, saj ni rečeno, da bo prevod enako kvaliteten. Druga možnost je pa seveda razdelitev besedila med več prevajalcev. V tem primeru je potrebno paziti na usklajevanje različnih slogov prevajanja, ko se prevedeno besedilo "lepi" skupaj. Najbolje je, če oddamo besedilo v prevajanje toliko dni prej, da bo lahko en prevajalec imel dovolj časa za kvaliteten prevod. 

1 Kommentar 26.2.13 15:17, kommentieren

Werbung


Prevajanje turističnih besedil

Vsak dan nastajajo nova besedila s področja turizma, ki jih je treba prevesti v različne tuje jezike. Ta besedila vsebujejo veliko informacij, vendar pa je najpomembnejša njihova apelativna funkcija, saj skušajo privabiti ljudi.

Prevajalci morajo, ko opravljajo prevajanje, ohraniti informacije, podane v izvirnem besedilu, in obenem ohraniti čare besedila. To ni vedno enostavna naloga, saj lahko dobesedno prevedeno turistično besedilo v ciljnem jeziku izpade nenaravno in smešno in zato za stranko prevajanje ni kakovostno opravljeno. Jezikovna in stilna sredstva, ki v nekem jeziku služijo apelativni funkciji, namreč v drugem jeziku morda sploh niso v rabi.

21.4.10 14:31, kommentieren

Tolmač

Tolmač prevaja govorjeni govor iz izhodiščnega jezika v ciljni jezik – njegova naloga je torej podobna prevajalčevi, le da prevajalec prevaja pisna besedila. Za tolmača je potrebno imeti dober kratkoročni spomin, da si seveda lahko zapomniš, kaj je govorec pred teboj povedal, pa tudi dobro mero iznajdljivosti, če slučajno privede do situacije, da kakšne besede ne razumeš ali ne najdeš prave besede za prevod.Tolmači so pogosto najeti za prevajanje iz angleščine oziroma v angleščino, saj je angleščina eden izmed najbolj razširjenih jezikov po svetu.

1 Kommentar 12.1.10 21:42, kommentieren

Dobesedno prevajanje

Najverjetneje bi se vsakdo strinjal s trditvijo, da dobesedni prevodi niso ravno najboljši. Če damo za primer samo angleško besedno zvezo ‚good night‘, kaj hitro vidimo, da dobesedni prevod ne bi bil ustrezen, saj bi v tem primeru ‚good night‘ prevedli kot ‚dobra noč‘, v slovenščini pa seveda rečemo ‚lahko noč‘. Zato je tudi najbolje, da se prevode dela izključno v materni jezik, saj so kakšne bolj komplicirane besedne zveze in fraze dobro poznane samo naravnim govorcem.

1 Kommentar 28.12.09 16:56, kommentieren