Prevajanje, prevajanje iz angleščine

Dobesedno prevajanje

Najverjetneje bi se vsakdo strinjal s trditvijo, da dobesedni prevodi niso ravno najboljši. Če damo za primer samo angleško besedno zvezo ‚good night‘, kaj hitro vidimo, da dobesedni prevod ne bi bil ustrezen, saj bi v tem primeru ‚good night‘ prevedli kot ‚dobra noč‘, v slovenščini pa seveda rečemo ‚lahko noč‘. Zato je tudi najbolje, da se prevode dela izključno v materni jezik, saj so kakšne bolj komplicirane besedne zveze in fraze dobro poznane samo naravnim govorcem.

28.12.09 16:56

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen