Prevajanje, prevajanje iz angleščine

Tolmač

Tolmač prevaja govorjeni govor iz izhodiščnega jezika v ciljni jezik – njegova naloga je torej podobna prevajalčevi, le da prevajalec prevaja pisna besedila. Za tolmača je potrebno imeti dober kratkoročni spomin, da si seveda lahko zapomniš, kaj je govorec pred teboj povedal, pa tudi dobro mero iznajdljivosti, če slučajno privede do situacije, da kakšne besede ne razumeš ali ne najdeš prave besede za prevod.Tolmači so pogosto najeti za prevajanje iz angleščine oziroma v angleščino, saj je angleščina eden izmed najbolj razširjenih jezikov po svetu.

12.1.10 21:42

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen