Prevajanje, prevajanje iz angleščine

Prevajanje turističnih besedil

Vsak dan nastajajo nova besedila s področja turizma, ki jih je treba prevesti v različne tuje jezike. Ta besedila vsebujejo veliko informacij, vendar pa je najpomembnejša njihova apelativna funkcija, saj skušajo privabiti ljudi.

Prevajalci morajo, ko opravljajo prevajanje, ohraniti informacije, podane v izvirnem besedilu, in obenem ohraniti čare besedila. To ni vedno enostavna naloga, saj lahko dobesedno prevedeno turistično besedilo v ciljnem jeziku izpade nenaravno in smešno in zato za stranko prevajanje ni kakovostno opravljeno. Jezikovna in stilna sredstva, ki v nekem jeziku služijo apelativni funkciji, namreč v drugem jeziku morda sploh niso v rabi.

21.4.10 14:31

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen