Prevajanje, prevajanje iz angleščine

Hitrost prevajanja

Pri odločitvi oddaje besedila v prevajanje moramo biti vedno pozorni na rok, do kdaj si želimo, da nam je prevod besedila izročen. Marsikdo pozabi, da imajo prevajalci dnevno kvoto koliko strani besedila so zmožni prevesti. Večina prevajalcev lahko dnevno prevede do ca. 7 strani (približen podatek). Če se stranki zelo mudi s prevodom lahko prevajalec prevede več strani, vendar je potrebno biti pazljiv, saj ni rečeno, da bo prevod enako kvaliteten. Druga možnost je pa seveda razdelitev besedila med več prevajalcev. V tem primeru je potrebno paziti na usklajevanje različnih slogov prevajanja, ko se prevedeno besedilo "lepi" skupaj. Najbolje je, če oddamo besedilo v prevajanje toliko dni prej, da bo lahko en prevajalec imel dovolj časa za kvaliteten prevod. 

26.2.13 15:17

Werbung


bisher 1 Kommentar(e)     TrackBack-URL


el commandante / Website (26.2.13 15:23)
greetings from vienna
grüße aus dem weissen wien
leider verstehe ich deine sprache nicht. sorry.

thomas

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen